Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην 1η και 3η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην 1η και 3η ΥΠΕΑπεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ. οι πίνακες κατάταξης και στην 3η Υ.ΠΕ. οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:
 α) Στην 1η Υ.ΠΕ.  
  
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ/ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ (κωδ. κλάδου 101)        ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) (κωδ. κλάδου 311)     ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) (κωδ. κλάδου 312)     ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) (κωδ. κλάδου 315)     ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) (κωδ. κλάδου 322)     ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ) (κωδ. κλάδου 323) 

β) Στην 3η Υ.ΠΕ.     
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. κλάδου 210)       ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. Κλάδου 211) Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου