Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Αυτά είναι τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (θέσεις ΥΕ)

Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση 101 θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.E.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας για το 2016, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (επισυνάπτονται).

Οι θέσεις αυτές αποτελούν τμήμα της συνολικής προκήρυξης των 985 μόνιμων νοσηλευτών, παραϊατρικού και υγειονομικού προσωπικού που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας. Όπως έχει αναδείξει ωστόσο το Virus (εδώ), το 70% των επιτυχόντων στο διαγωνισμό 4Κ/2025 όσο και στον 5Κ/2015 αφορά σε προσωπικό που όχι απλά εργάζεται ήδη στο σύστημα, αλλά είναι και μόνιμο!
Οι πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2015 απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Αντίστοιχα, Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.http://virus.com.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου