Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου


epidomaΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν.4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις
 https://4.bp.blogspot.com/-NpBg8LBKSlI/VpAzbYycjrI/AAAAAAAAAZQ/QAB7VIxXmvk/s1600/neamk.png
Πατηστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου