Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Πρόσληψη πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού

Πρόσληψη πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ως εξής:ΔΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου