Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Όλη η εγκύκλιος για το βαθμολόγιο, την αξιολόγηση και τις προαγωγές στο Δημόσιο - Πίνακες

Όλη η εγκύκλιος για το βαθμολόγιο, την αξιολόγηση και τις προαγωγές στο Δημόσιο - Πίνακες - MediaΕγκύκλιο για τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο εξέδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Βερναρδάκης.
Ειδικότερα με τον νόμο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών. Ειδικότερα, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, που ρυθμίζονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, με την εγκύκλιο «Βερναρδάκη» γίνονται γνωστά τα εξής:

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ανασφάλιστοι: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγάλουν βιβλιάριο υγείας


Ανασφάλιστοι: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βγάλουν βιβλιάριο υγείας
Όσοι είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ειδικό βιβλιάριο.
Προϋπόθεση είναι το εισόδημα αυτό να μην προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια, που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου


epidomaΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν.4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Γιατροί και προσωπικό νοσοκομείων: Τέλη Απριλίου οι πρώτες εφημερίες


nosokomeio


Το ποσό των 54.203.675 ευρώ για τις εφημερίες των γιατρών και το ποσό των 20.379.084 ευρώ για τις υπερωρίες του λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων για το πρώτο 3μηνο του 2016 πίστωσε ήδη το υπουργείο Υγείας αλλά οι ελπίδες των νοσοκομειακών γιατρών για πληρωμή των εφημεριών σταθερά κάθε μήνα δεν φαίνεται να ευοδώνονται.

Οι εφημερίες είναι και πάλι το "αγκάθι" για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που θα δουν τις πρώτες του 2016, να πληρώνονται προς τα τέλη Απριλίου.
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εποπτευομένων από το υπουργείο Υγείας φορέων του ΕΣΥ, έχουν ήδη μεταφερθεί τα χρήματα για την αποπληρωμή των εφημεριών- υπερωριών και εξαιρέσιμων για το α΄τρίμηνο του 2016.

Αυτά είναι τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (θέσεις ΥΕ)

Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση 101 θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.E.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας για το 2016, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (επισυνάπτονται).

Πρόσληψη πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού

Πρόσληψη πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ως εξής:ΔΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ