Αυτή την στιγμή διενεργούνται έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) σε δημόσια νοσοκομεία. Έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις πολλών παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς" ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται...