Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Α. Ξανθός: Αυτονομούνται συγχωνευμένα νοσοκομεία


Το υπουργείο Υγειας έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για αποσύνδεση ορισμένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, όπως τα νοσοκομεία Λάρισας και Ηρακλείου και προωθεί συνολική νομοθετική ρύθμιση.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - ΙΑΤRONET

Οργανωτικές αλλαγές στα Νοσοκομεία: Το σχέδιο της Αριστοτέλους

Την αναδιοργάνωση των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ετοιμάζουν τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας εισάγοντας τις προτάσεις σε προνομοθετική διαβούλευση.

Η πρόταση σχεδίου νόμου προωθεί αλλαγές στη συγκρότηση της ιατρικής υπηρεσίας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ στα πανεπιστημιακά νοσηλευτικά ιδρύματα προβλέπεται η κατοχύρωση της παρουσίας γιατρών του ΕΣΥ σε πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, η λειτουργία ιατρικών τμημάτων που δεν έχουν προκύψει από την εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών και σε συνέχεια αυτού η εγκατάσταση των κλινικών και των εργαστηρίων του ιατρικού τμήματος θα προσαρμόζεται στον προϋπάρχοντα οργανισμό του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.