Το Δ.Σ.του Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      Σταμέλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Γαλάτου Χρυσοδήμητρα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :    Μαλανδρίνου Σοφία 

ΤΑΜΕΙΑΣ:                        Μάστορης Σταύρος

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Ανέστη Ευθυμία

ΜΕΛΗ:                              Μουλώτσιος Ηλίας
                                           Ζελιλίδης Γεώργιος
            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου