Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Υπολογισμός νυχτερινών - αργιών - υπερωριών - περικοπών σε απεργίες και στάσεις

Μετά την κατάργηση της έκδοσης του ενημερωτικού εντύπου από το γραφείο της μισθοδοσίας πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες δυσκολεύονται με τον υπολογισμό των ποσών των υπερωριών, των νυχτερινών και των αργιών. Κάποιοι επίσης επιθυμούν να ελέγχουν τα ποσά που δημοσιεύονται στο ΗΔΙΚΑ. Ανταποκρινώμενοι στην ανάγκη αυτή σας παραθέτουμε τον τρόπο να υπολογίζετε τα ποσά που σας αναλογούν. 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ "ΛΑΪΚΟΥ"

1: Υπολογισμός νυχτερινών - αργιών 
Α: Υπολογίστε τον συνολικό αριθμό ωρών νύχτας και αργίας που αποδίδει το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σας.  

ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΑΡΓΙΑ = 8 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ = 1 ΩΡΑ ΝΥΧΤΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΕ ΑΡΓΙΑ = 8 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΠΡΩΙ/ΝΥΧΤΑ Ή ΝΥΧΤΑ = 7 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑ

ΠΡΩΙ/ΝΥΧΤΑ Ή ΝΥΧΤΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ή ΑΡΓΙΑ  = 1 ΩΡΑ ΝΥΧΤΑ + 7 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑ

ΠΡΩΙ/ΝΥΧΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ή ΑΡΓΙΑΣ = 6 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑ + 9 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑ
 
ΝΥΧΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ή ΑΡΓΙΑΣ = 6 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑ + 1 ΩΡΑ ΑΡΓΙΑ

ΠΡΩΙ/ΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΑ = 16 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ


Β: Εντοπίστε στον Πίνακα που ακολουθεί ανάλογα με το μισθολογικό σας κλιμάκιο και το επίπεδο εκπαίδευσης τα ποσά που αντιστοιχούν σε εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Στήλη (δ): Νυχτερινά εργασίμων ημερών
Στήλη (ε): Νυχτερινά και ημερήσια Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών (αργίες)

Γ: Υπολογίστε το ποσό.

ΠΟΣΟ = [(ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΝΥΧΤΑΣ) * (ΠΟΣΟ ΝΥΧΤΑΣ)] + [(ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΡΓΙΑΣ) * (ΠΟΣΟ ΑΡΓΙΑΣ)]


Πίνακας Ωρομισθίου Υπερωριακής και Λοιπής ΕργασίαςΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω ότι στη διάρκεια ενός μήνα έχουμε:
μια πρωινή βάρδια Κυριακής = 8 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
τέσσερα απογευματινά καθημερινής = 4 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ
μια απογευματινή βάρδια Κυριακής = 8 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
ένα πρωί / νύχτα Σάββατο προς Κυριακή = 1 ΩΡΑ ΝΥΧΤΑ + 7 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑ
ένα πρωί / νύχτα Κυριακή & νύχτα τη Δευτέρα = 13 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ + 9 ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
ένα πρωί και νύχτα = 7 ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΝΥΧΤΑΣ: 25
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΡΓΙΑΣ: 32


Αν ο υπάλληλος είναι ΤΕ εκπαίδευσης και ανοίκει στο μισθολογικό κλιμάκιο Ε ΜΚ1, τότε από τον πίνακα βλέπουμε ότι το ΠΟΣΟ ΝΥΧΤΑΣ είναι 2,15 και το ΠΟΣΟ ΑΡΓΙΑΣ είναι 2,87.


 

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσό
 
ΠΟΣΟ = (25 * 2,15) + (31 * 2,87) = 53,75 + 91,84 = 145,59


2: Υπολογισμός υπερωριών

Εντοπίστε στον Πίνακα, πάλι ανάλογα με το μισθολογικό σας κλιμάκιο και το επίπεδο εκπαίδευσης τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι τις 22.00 
Στήλη (α):Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι τις 22.00 

ΠΟΣΟ = (ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ) * (ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ)


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για 20 ώρες υπερωριών ένας υπάλληλος ΤΕ εκπαίδευσης, που ανοίκει στο μισθολογικό κλιμάκιο Ε ΜΚ1, θα πολλαπλασιάσει το ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ από τον πίνακα που είναι 4,16 με το 20.
ΠΟΣΟ = 20 * 4,16 = 83,2

3: Υπολογισμός περικοπών σε απεργίες και στάσεις
Εντοπίστε στον Πίνακα, πάλι ανάλογα με το μισθολογικό σας κλιμάκιο και το επίπεδο εκπαίδευσης τον βασικό μισθό κλιμακίου.
Στήλη: Β.Μ. Κλιμακίου

Ο τρόπος υπολογισμού είναι ο εξής:

Διαιρούμε το βασικό μισθό μας (μικτά) διά 25.

Στη συνέχεια διαιρούμε το αποτέλεσμα διά 8.

Το τελικό αποτέλεσμα, μάς δίνει τις περικοπές ανά ώρα.

Μ` αυτό τον τρόπο γνωρίζουμε πόσα χρήματα θα μας κοπούν αν κάνουμε π.χ. τρίωρη στάση εργασίας ή Απεργία που υπολογίζεται για 8 ώρες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για 3 ώρες στάση εργασίας ένας υπάλληλος ΤΕ εκπαίδευσης, που ανοίκει στο μισθολογικό κλιμάκιο Ε ΜΚ1 θα διαιρέσει τον ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ από τον πίνακα που είναι 1164 με το 25,  1164 / 25 = 46,56


Στη συνέχεια διαιρούμε το αποτέλεσμα διά 8, 46,56 / 8 = 5,82

Περικοπές ανά ώρα = 5,82
Αν κάνει π.χ. τρίωρη στάση εργασίαςο υπάλληλος τα χρηματα που θα κοπούν θα είναι:
5,82 * 3 = 17,46

Σε απεργία 8 ωρών θα είναι:
5,82 * 8 = 46,56
 
 
Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ "ΛΑΪΚΟΥ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου