Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

Νέο μνημόνιο: Οι έξι εντολές για την Υγεία

Νέο μνημόνιο: Οι έξι εντολές για την Υγεία
Η θετική και η αρνητική λίστα φαρμάκων θα πρέπει να αναθερωρούνται δύο φορές τον χρόνο, να εκδίδονται συνταγογραφικές οδηγίες και να καθορίζονται τιμές των φαρμάκων στα επίπεδα των τριών φθηνότερων ευρωπαϊκών χωρών.


Αλλαγές στα ποσοστά κέρδους των φαρμακοποιών, κίνητρα για χορήγηση γενοσήμων και αυστηρός έλεγχος στα νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές Υγείας, περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό μνημόνιο.
Τα έξι σημεία στα οποία εστιάζουν οι δανειστές και θα ελέγχεται τακτικά η ελληνική πολιτική ηγεσία, είναι τα εξής:
Δαπάνες 
Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2017, θα πρέπει να αυξηθεί η κεντρική διαδικασία προμηθειών στο 60% και 80% αντίστοιχα. Το ίδιο διάστημα, το μερίδιο των φαρμάκων που αγοράζουν τα νοσοκομεία με δραστική ουσία πρέπει να φτάσει στα δύο τρία και στα τρία τέταρτα.


Από τον τρέχοντα μήνα, πρέπει να έχει διαμορφωθεί κατάλογος με τα υλικά που θα προμηθευτούν τα νοσοκομεία με κεντρικό διαγωνισμό. Προβλέπονται επίσης: 
Καταγραφή εισαγωγών στα επείγοντα των νοσοκομείων και σύνταξη ειδικών εκθέσεων ανά έξι μήνες. 
Λήψη περαιτέρω μέτρων έως τον Δεκέμβριο του 2016 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το άνοιγμα μεταξύ της δαπάνης του 2017 και των επιστροφών (clawback) έχει μειωθεί κατά 30%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα μέτρα πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση 30% και το 2018. 
Ολοκλήρωση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και σύναψη συμφωνιών μέσα στον τρέχοντα μήνα, ειδικά για τα σκευάσματα υψηλού κόστους. 


Οι δανειστές ζητούν τη δημιουργία Κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογίας, έως τον Δεκέμβριο του 2017, προκειμένου να αξιολογούνται τα μέσα και οι θεραπείες που πρέπει να αποζημιώνονται. Η πρόοδος της διαδικασίας θα ελέγχεται ανά έξι μήνες, με έναρξη τον τρέχοντα.
Γενόσημα


Για να αυξηθεί η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων, οι αρχές πρέπει να υιοθετήσουν περαιτέρω μέτρα, όπως αλλαγές στο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών (έως τον Δεκέμβριο) και ενημερωτικές εκστρατείες (από τον τρέχοντα μήνα).


Θα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση στόχων συνταγών ανά γιατρό (έως τον Δεκέμβριο), αύξηση της χρήσης γενοσήμων στα νοσοκομεία στο 50% έως τον Δεκέμβριο και 60% έως τον Ιούνιο του 2017, αύξηση των γενοσήμων στον ΕΟΠΥΥ στο 40% έως τον Μάρτιο του 2017 και στο 60% έως τον Μάρτιο του 2018.
Νοσοκομεία


Για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές πρέπει να διεξάγουν ετήσιο λογιστικό έλεγχο (από το 2017 έως το 2018). Η πρόοδος θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο), με έναρξη τον τρέχοντα μήνα.


Έως τον Δεκέμβριο, πρέπει να έχει εκπονηθεί σχέδιο για νέα κεντρικά ενοποιημένα νοσήλια, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Δεκέμβριο του 2017.
Πάροχοι


Για τη βελτίωση της απόδοσης των παρόχων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο ΕΟΠΥΥ θα διεξάγει συστηματικό μηνιαίο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών και θα εκπονεί έκθεση κάθε έξι μήνες (η πρώτη τον Δεκέμβριο).


Από τον τρέχοντα μήνα, θα υπάρξει μία εκτίμηση των δυνατοτήτων του δημόσιου τομέα, ανά περιοχή και ειδικότητα, προκειμένου να συμπληρώνει τα κενά με συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα (έως τον Δεκέμβριο). Θα υπάρξει πλήρης ιατρικός φάκελος ανά ασθενή.


Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, θα οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών στη δευτεροβάθμια φροντίδα, με προτεραιότητα στις διαγνωστικά κέντρα και στα χειρουργεία. Θα βασίζεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Από τη διαδικασία αυτή, θα προκύψουν και οι λίστες αναμονής ανά θεραπεία.

Έως τον Ιούνιο του 2017, θα υπάρξει ένα σύστημα προέγκρισης παραπομπών στον ιδιωτικό τομέα, βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου.
Ενδιάμεσα

Στο μεταξύ, οι αρχές θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε μείωση των τιμών των φαρμάκων, βασιζόμενες σε συμφωνίες “τιμής – όγκου”, έπειτα από διαπραγμάτευση, όπου αυτό είναι αναγκαίο.


Θα πρέπει να αναπτύξουν επιπλέον μέτρα για τον έλεγχο των δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις.


Θα αναπτύξουν επιπλέον συνταγογραφικές οδηγίες, με προτεραιότητα σε όσες πράξεις ή θεραπείες έχουν υψηλότερο κόστος.


Θα αναπτύξουν, επίσης, θεραπευτικά πρωτόκολλα για την ιατρική φροντίδα, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, .


Η πρόοδος των μέτρων θα αξιολογείται κάθε έξι μήνες (Ιούνιο και Δεκέμβριο), με έναρξη τον τρέχοντα μήνα.
Συμφωνίες


Στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να φροντίζουν για τα εξής: 
Να αναθεωρούν τουλάχιστον κάθε έξι μήνες τη θετική και την αρνητική λίστα φαρμάκων, να εκδίδουν συνταγογραφικές οδηγίες και να καθορίζουν τις τιμές των φαρμάκων στα επίπεδα των τριών φθηνότερων ευρωπαϊκών χωρών ή πιο κάτω, στην περίπτωση που μπορούν να διαπραγματευτούν. 
Να εκδίδουν κάθε έξι μήνες δελτία τιμών φαρμάκων (Μάιο και Δεκέμβριο). 
Να εισπράττουν κάθε έξι μήνες το “clawback” και να διενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους. 
Να ασκούν πολιτικές με τις οποίες θα φέρνουν τις δαπάνες σε συνάρτηση με τους στόχους του “clawback”. 
Να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων από τον ΕΟΠΥΥ και να εκδίδουν τακτικά, κάθε τρεις εβδομάδες από το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Σε μηνιαία βάση, να υπάρχουν εκθέσεις και αναλύσεις για τη δαπάνη από το σύνολο των παρόχων και σε ετήσια βάση να αξιολογούνται τα νοσοκομεία και το ανθρώπινο δυναμικό. 


Έως το τέλος του έτους, πρέπει να έχει ανακοινωθεί το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.http://www.iatronet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου