Συστήθηκε η ειδική επιτροπή στον ΕΟΠΥΥ που θα αποτελείται από 7 άτομα και θα προχωρά σε διαπραγματεύσεις και σε εκπτώσεις στις τιμές για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές υπηρεσίες, νοσηλείες αλλά και ιατρικά μηχανήματα.