Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανανεώνουμε τη θητεία του κ.ΜΑΚΡΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του Ιωάννη,με Α.Δ.Τ.: ΑΙ832577, πτυχιούχου Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΔημοσίουΥπαλλήλου, ως Διοικητή της 5ης
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος τουΥπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετήθητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με
βαθμό 1ο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. 5 του Ν. 3527/07,από 24-10-2014, ημερομηνία κατά την οποία έληξε αυτοδίκαια η θητεία του.
Δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου