Με μια επιστολή που διαπερνάται από έντονο συγκινησιακό πνεύμα, αποχωρεί αιφνιδίως από το τιμόνι του ΕΚΑΒ ο πρόεδρος Δημήτρης Παπαγιαννίδης.