Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Πρόταση Κοντού για την ΠΦΥ

Γράφει:  Βασιλική Αγγουρίδη

Σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται η πρόταση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), την οποία υπέβαλε στον Υπουργό Υγείας, Α. Γεωργιάδη. Διαβάστε όλη την πρόταση.

Στο εισαγωγικό του σημείωμα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντός κάνει λόγο για ένα σύγχρονο ενιαίο σύστημα ΠΦΥ, «το οποίο θα
δομείται στις αρχές της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού της επικράτειας, της ελεύθερης επιλογής των χρηστών, του (σχεδόν) μηδενικού κόστους χρόνου πρόσβασης και της ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας υγείας».
Σε αντίθεση όμως με τις προτάσεις των άλλων δύο επιτροπών, ο κ. Κοντός θεωρεί πως ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή και παρόχου θα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί, με την υιοθέτηση της πρώτης ιδιότητας και μόνο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος του κόστους, αλλά και συγκράτηση της δαπάνης, «διαμέσου της διαφάνειας των δαπανών και της δυνατότητας του ΕΟΠΥΥ να επιλέγει με βάση το χαμηλότερο κόστος, της συνεχούς παρακολούθησης του προϋπολογισμού, της στροφής από το νοσοκομειοκεντρικό σύστημα και της αντικατάστασης μίας ευρείας δεσμίδας δαπανηρών ενεργειών οι οποίες διενεργούνται σε δομές δευτεροβάθμιας περίθαλψης από τις σύγχρονες δομές ΠΦΥ των δικτύων».
Η πρόταση ενοποιεί όλες τις υφιστάμενες δομές ΠΦΥ (μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, αγροτικούς ιατρούς, συμβεβλημένους παρόχους και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣΥ) υπό τη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Οι δομές θα ανασυγκροτηθούν και θα διαμορφώσουν ένα νέο χάρτη ΠΦΥ, με σφαιρικούς ανά Περιφερειακή Ενότητα. Θα αντιστοιχεί ένα δίκτυο ΠΦΥ (δημόσιες δομές και συμβεβλημένοι ιδιώτες πάροχοι) ανά Καλλικρατικό Δήμο. Η επιλογή γιατρών αναφοράς/ οικογενειακών γιατρών θα είναι ελεύθερη και θα είναι αυτοί οι λειτουργοί που θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των ασφαλισμένων και την κατεύθυνση τους σε άλλες ειδικότητες, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δικτύων, οι μονάδες θα έχουν ολοήμερο ωράριο, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και όπου απαιτείται, οι μονάδες ΠΦΥ θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση εκ περιτροπής. Παράλληλα, ο κ. Κοντός προτείνει τη καθιέρωση της κάρτας υγείας, με το ιατρικό ιστορικό του ασθενή.
virus.com.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου