Από τη μέρα που οι λίστες της κινητικότητας βγήκαν με τα νέα νοσοκομεία που θα πρέπει να εργάζονται ορισμένοι υπάλληλοι της Υγείας που είχαν μπει στον «πάγο», προκλήθηκαν ποικίλες αντιδράσεις  Οι λίστες εμφανίζουν πολλούς να αλλάζουν όχι μόνο νοσηλευτικό ίδρυμα αλλά και πόλη και νομό. Τι θα γίνει 
σ αυτές τις περιπτώσεις.