Μια ύποπτη υπόθεση χρηματισμού και εκβιασμού φαίνεται να είναι σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Σωτηρία