Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίαςΑΘΗΝΑ 12/9/2012 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 575 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Με το αρθρ.70 του Ν.3528/2007 «Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας» επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου η μετάταξη σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας αρκεί ο μετατασσόμενος να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.

Με το Ν.4024/2011 άρθρο 35 παρ.5 επιτρέπονται οι ανωτέρω μετατάξεις και χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στην υπηρεσία του κλάδου ή του φορέα που μετατάσσονται με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν.

Με απόφαση του πρώην Υπουργού Υγείας κο Λοβέρδο απαγορεύτηκαν οι μετατάξεις Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού σε ανώτερη κατηγορία άλλης ειδικότητας, άλλης υπηρεσίας.

Αντιθέτως οι μετατάξεις Νοσηλευτικού ή Παραϊατρικού προσωπικού σε Διοικητικό ίδιας κατηγορίας ολοκληρώνονται χωρίς κωλύματα, επειδή δεν παρεμβαίνει το Υπουργείο Υγείας (δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό).

Η συγκεκριμένη απόφαση του πρώην Υπουργού είναι παράνομη αφού είναι σε ισχύ οι Νόμοι 3528/2007 άρθρο 70 και ο Ν.4024/2011 άρθρο 35 παρ.5. και οι αποφάσεις Υπουργών δεν αναιρούν Νόμους.

Μάλιστα επανειλημμένως παρενέβη η ΠΟΕΔΗΝ για ξεπάγωμα των μετατάξεων σε ανώτερη κατηγορία προκειμένου να επιβραβευθεί η προσπάθεια των υπαλλήλων που σπουδάζουν παράλληλα με την εργασία τους σε αντίξοες συνθήκες.

Ταυτόχρονα παρενέβη ζητώντας να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα «Προσοντολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων» που επιτρέπει μετατάξεις υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ίδια κατηγορία σε οποιαδήποτε ειδικότητα. Με την διάταξη αυτή άνοιξε παράθυρο σε Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να μετατάσσεται στο Διοικητικό προσωπικό με το πτυχίο Νοσηλευτικής ή Παραϊατρικής Σχολής. Μάλιστα και μετά την απαγόρευση οι μετατάξεις αυτές ολοκληρώνονται από τις Διοικήσεις και δεν έρχονται σε γνώση του Υπουργείου Υγείας (δεν προκαλεί δαπάνη για να αποσταλεί μέσω του Υπουργείου Υγείας στο Γενικό Λογιστήριο).

Παράδειγμα: ΤΕ Νοσηλευτής ή ΤΕ Παρασκευαστής μετατάσσεται σε ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με το πτυχίο Νοσηλευτή, ΠΕ Ψυχολόγος μετατάσσεται σε ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού με το πτυχίο Ψυχολόγου κ.α.

Εξαιτίας της απαγόρευσης «Λοβέρδου» συσσωρεύτηκαν δεκάδες περιπτώσεις μετατάξεων σε ανώτερη κατηγορία, στην οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και δεν προωθήθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο για έγκριση πίστωσης. Μετά τις εκλογές ως νέα πολιτική ηγεσία με εντολή σας ξεπάγωσε η διαδικασία και οι εκκρεμότητες προωθούνταν σταδιακά για έγκριση των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο.

Όμως περίπου στα μισά πριν την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων επαναφέρατε σε ισχύ την «ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ» με αποτέλεσμα να παγώσει εκ νέου η διαδικασία ολοκλήρωσης των μετατάξεων.

Η απόφαση αυτή είναι αφενός άδικη και παράνομη για τους υπαλλήλους που με κόπο σπουδάζουν και αποκτούν τίτλους σπουδών ανώτερης κατηγορίας και αφετέρου προκαλεί άνιση μεταχείριση η μη ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων και ερωτηματικά για το κριτήριο επιλογής όσων ολοκληρώθηκαν και όσων συνεχίζουν να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Άμεσα θα πρέπει να άρετε την αδικία.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου