Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Η κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ σε αριθμούςΤα αδιάσειστα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ που κοινοποιήθηκαν στον ΙΣΑ μετά από σχετικό του αίτημα, δείχνουν με τον πιο δραματικό τρόπο της κατάρρευση του κοινωνικού κράτους που αντιπροσωπεέυται από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΙΣΑ επεξεργάστηκε τα στοιχεία που είχε ζητήσει από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία του είχαν αποσταλεί στις 30 Αυγούστου 2012. Η ανάλυση των στοιχείων από τον ΙΣΑ, δείχνει τα εξής:

• Ο προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 μετά και τις τροποποιήσεις είναι 5,9 δις ευρώ έναντι 6,77 δις ευρώ του 2011 των ταμείων που αρχικά υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (μείωση 13%),ενώ το έλλειμμα που δημιουργηθηκε από τα ταμεία αυτά το 2011 ήταν περί το 1,7 δις. Άρα ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να δαπανήσει 2,6 δις λιγότερα το 2012 από αυτά που δαπάνησαν τα αρχικά ταμεία που τον συνέστησαν το 2011

• Ο αρχικός προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μετά τις τροποποιήσεις στα έσοδα κατά 500.000.000 λόγω ελλάτωσης της κρατικής επιχορήγησης από 0,6% σε 0,4% επί του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 105.000.000 (50.000.000 από τα φάρμακα, 55.000.000 παραπάνω για λειτουργικές δαπάνες). Για να καλυφθεί αυτή η μείωση και η αύξηση των δαπανών (σύνολο 605.000.000) ελαττώθηκε η δαπάνη για Ιατρική περίθαλψη κατά 590.000.000 και το επίδομα μητρότητας κατά 20.000.000. Επιγραμματικά ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ γίνεται με μείωση μόνο των δαπανών για ιατρική περίθαλψη και επιδόματα μητρότητας.

• Ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ αναλογούν 20€ για παρακλινικές εξετάσεις ετησίως σε Ιδιωτικά Εργαστήρια-Πολυιατρεία.

• Η φαρμακευτική δαπάνη είναι 2,8 δις (48% του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ)

• Η δαπάνη για πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 269.548.000 (4,5% του προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), έναντι 651.767.000 του 2011 (μείωση 59%)

• Τα κρατικά νοσοκομεία έχουν πληρωθεί 59.515.000 έως τις 30/7/2012 (8,5% του προϋπολογισμού τους έναντι 750.000.000 που έχουν προϋπολογιστεί για το 2012.

• Μείωση αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων Ιατρικής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 313.828.000 (79% μείωση). Μείωση νοσοκομειακής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 1.176.000.000 (62% μείωση)

• Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την κάτωθι εισφορά μέχρι στιγμής επί των εσόδων του ΕΟΠΥΥ:

α) ΙΚΑ 34%

β) ΟΑΕΕ 9%

γ) ΟΠΑΔ 26%

δ) ΟΓΑ 2,5%

ε) Λοιπά ταμεία 1,5%

στ) Κρατική επιχορήγηση 27%

• Σύνολο ελλείμματος ΕΟΠΥΥ

• 2012 2.350.000.000 (πρόβλεψη)

• 2011 2.000.000.000«Ο ΕΟΠΥΥ είναι σε δυσχερή θέση και χρειάζεται πλήρως αναδιάρθρωση από μηδενική βάση για την επιβίωση του», αναφέρει ο ΙΣΑ ο οποίος προτείνει μια καθολική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ με:

• Αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% τουλάχιστον του ΑΕΠ

• Ελάττωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ

• Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις φάρμακα βάσει εισοδηματικών –φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης

• Ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους

• Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών αλλά με απευθείας μείωση στις χονδρικές τιμές φαρμάκων και στήριξη τις ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

• Απευθείας εισφορά ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΟΠΥΥ μέσω νομοθετικής ρύθμισης

Ο ΙΣΑ ζητά την δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς, η οποία θα εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών.Νίνα Κομνηνού               
http://www.ygeia360.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου