Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Επιστροφή συναδέλφων στην Νοσηλευτική υπηρεσία


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
            ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Λιβαδειά 31-5-2012

   Αριθ. Πρωτ. : 74 


                                                                                                                                         Π Ρ Ο Σ
Το Γενικό Νοσοκομείο
Λιβαδειάς


Θ Ε Μ Α: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρακαλούμε όπως προβείτε στην πραγματοποίηση του αιτήματος των εργαζομένων Αυγέρου Γεώργιου και Δατσιώλης Παρασκευής σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 62/24-4-12 αίτηση του πρώτου και την υπ’ αριθμό 65/6-4-12 αίτηση της δεύτερης υπαλλήλου, σύμφωνα με τις οποίες οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ΔΕ Αδελφοί Νοσοκόμων υπηρετούν στο φαρμακείο του νοσοκομείου από το 2007 με απόφαση του τότε Δ.Σ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του και ζητούν την επιστροφή τους στην Νοσηλευτική υπηρεσία όπου ανήκουν για την καταβολή του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας .


Επιθυμούμε την επιστροφή τους στην υπηρεσία τους εφόσον στο αίτημα τους αναγράφεται ότι βλάπτονται οικονομικά.


Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σε άμεσο χρονικό διάστημα για τις ενέργειες σας.


.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ Κ.                                              ΓΑΛΑΤΟΥ Χ.


Κοιν: Διοικητή


Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας


Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας


Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν


Αυγέρο Γεώργιο


Δατσιώλη Παρασκευή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου