Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Αποκλεισμός των ΤΕ από θέσεις ευθύνης


ΑΘΗΝΑ 2/5/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.283


ΠΡΟΣ     ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Κύριε Υπουργέ,

Με κοινή Υπουργική Απόφαση εκδόθηκαν οι Οργανισμοί πολλών Νοσοκομείων. Η έκδοση των Οργανισμών του συνόλου των Νοσοκομείων με βάση των προτάσεων των Διοικήσεων, των Εργαζομένων και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» είναι από τα βασικά αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ .

Διαπιστώνουμε πλην του Νοσηλευτικού που ήδη έχουμε παρέμβει εγγράφως για τον αποκλεισμό των ΤΕ Νοσηλευτών από θέσεις ευθύνης ότι στο άρθρο 18 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στις Διευθύνσεις, τις Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα του συνόλου των Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ. Μάλιστα στις Διοικητικές θέσεις ευθύνης παραλείπονται σε κάθε περίπτωση οι ΤΕ υπάλληλοι.
 Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011) άρθρο 10 «Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης».
Το ανωτέρω άρθρο στις παρ.1 υποπαράγραφο γγ, παρ.2 υποπαράγραφο γγ και παρ.3 υποπαράγραφο β προβλέπει ότι στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή τμήματος προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Οι εκδοθέντες Οργανισμοί δεν εναρμονίστηκαν με τις κείμενες διατάξεις με πρόδηλη πρόθεση τον αποκλεισμό της κατηγορίας ΤΕ από τις θέσεις ευθύνης.
Είναι επιβεβλημένη η άρση της αδικίας του προκλητικού αποκλεισμού της ΤΕ κατηγορίας  που είναι κατηγορία υπαλλήλων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προς επιλογή.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου