Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις κατανομής Νυκτερινών Κυριακών υπερωριών των Νοσοκομείων

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας 


5
η
 ΥΠΕ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
πρώην Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ   261.000€   για  71.000 ώρες 

πρώην Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ  132.500€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου