Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Απόφαση Μπέζα για την άσκηση επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης Ασθενοφόρου

Απόφαση Μπέζα για την άσκηση επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης Ασθενοφόρου  
 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου», υπέγραψε ο υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
χορηγείται στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.
Η άδεια χορηγείται επιπλέον, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις, στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ με δωδεκαετή προϋπηρεσία, στους κατόχους βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με πενταετή προϋπηρεσία, καθώς και στους εργαζόμενους ως πληρώματα ασθενοφόρων με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία, τουλάχιστον δεκαπέντε ετών.
Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στο δημόσιο τομέα από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με επαγγελματισμό και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Παράλληλα με τη ρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ενώ αναβαθμίζεται η διακομιδή ασθενών με ιδιωτικά ασθενοφόρα από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου