Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Απρίλιο η προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμους νοσηλευτές.


Μέσα στον Απρίλιο θα βγει στον «αέρα» η προκήρυξη – πρόσκληση του ΑΣΕΠ προς τους υποψήφιους νοσηλευτές για την κατάρτιση του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.


Οι Υγειονομικές Περιφέρειες έχουν ήδη αποστείλει τα αιτήματά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή, η προκήρυξη είναι έτοιμη και αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας τις πρώτες προσλήψεις στον χώρο της Υγείας.Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά ή/και έντυπα. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο νέοι υποψήφιοι όσο και ορισμένοι από τους 30.000 περίπου επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2009, των οποίων έχουν μεταβληθεί τα προσόντα και οι ιδιότητές τους.

Πρακτικά, εφόσον κάποια από τα προσόντα των υποψηφίων έχουν μεταβληθεί, τότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι αυτοί, μαζί με όσους νέους υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, θα αποτελέσουν τη «δεξαμενή» από την οποία θα γίνουν οι φετινές προσλήψεις στην Υγεία.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση των νέων αιτήσεων και υποβληθούν οι σχετικές ενστάσεις, το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τον τελικό Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης.

Αμέσως μετά θα εκδοθεί η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των «ανοικτών» θέσεων ανά ειδικότητα, αλλά και τον χρόνο και τρόπο υποβολής της δήλωσης προτίμησης από τους υποψηφίους του κυλιόμενου πίνακα.

Δηλώσεις
Οι δηλώσεις προτιμήσεων είναι και αυτές ηλεκτρονικές ή/και έντυπες, μέσω των οποίων δηλώνεται η σειρά προτίμησης των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Επίσης οι υποψήφιοι καλούνται να δεσμευτούν ότι θα υπηρετήσουν για την περίοδο των πέντε ετών στη θέση που θα διοριστούν.

Στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΕΘΝΟΣ

πηγή: (διαβάστε περισσότερα) http://www.alphafm.gr/archives/41378

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου