Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Νέα εγκύκλιος για παραβάτες δημοσίους υπαλλήλους

Νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις επί της παλαιότερης, με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων», εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την επιτάχυνση του ελέγχου νομιμότητας των πιστοποιητικών των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την εγκύκλιο αποσαφηνίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων όπου εντοπίζονται πλαστά δικαιολογητικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από δημοσίους υπαλλήλους, κατά το στάδιο του διορισμού, πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης εργασίας τους, καθώς και θέματα σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τα μέλη των οργάνων που εξέδωσαν τις παράνομες πράξεις. 

Τέλος, προβλέπεται ότι την εφαρμογή της εγκυκλίου θα την ελέγχει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες θα ενημερώνουν ηλεκτρονικά για τις ενέργειές τους.

* Κατεβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου