Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Αυστηροί περιορισμοί στις εφημερίες με εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών

Αυστηροί περιορισμοί στις εφημερίες με εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών
Αυστηροί περιορισμοί  στον αριθμό των ωρών της εφημερίας των γιατρών στο ΕΣΥ, τίθενται πλέον, με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Το γεγονός αυτό, σημαίνει ότι οι γιατροί δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 7 εφημερίες τον μήνα, ενώ οι διευθυντές τις 3. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουν ότι οι μεγάλες ανάγκες της εποχής, καθώς όλο και πιο πολίτες κατευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία, αναγκάζουν τους γιατρούς, να πραγματοποιούν περισσότερες εφημερίες. Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος
αναφέρει ότι οι παραπάνω εφημερίες, θα πρέπει να καλύπτονται από τα ίδια έσοδα του νοσηλευτηρίου και όχι από τον κρατικό προυπολογισμό.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, τίθενται πλέον αυστηροί περιορισμοί (όρια) στον αριθμό των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά – πέραν των κανονικού ωραρίου – το προσωπικό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Υποχρεώσεις για πρόσθετες παροχές του προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκαν, μπορούν να καταβληθούν και να καλυφθούν από τον προυπολογισμό του τρέχοντος έτους με την προυπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προυπολογισμό του 2013 και παρέμεναν αδιάθετες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.
Οι εφημερίες γιατρών του ΕΣΥ που βαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό έχουν ήδη καθορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3868/10 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του παρ. 27 του Ν. 3984/2011. Το πόσο της σχετικής πίστωσης του προυπολογισμού αποτελεί το ανώτατο όριο των δαπανών που μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του 2014.

1 σχόλιο:

  1. Ν. 3984/2011 άρθρο 66 παρ. 27
    Στη Β' ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες και μέχρι τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι πέντε (5) ενεργές εφημερίες και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές,

    ΑπάντησηΔιαγραφή