Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχ. Υγείας. (ΕΤΟΣ 2014)

Κατανέμουμε, για το έτος 2014, τον αριθμό ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού  και του προσωπικού  με σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων-Κέντρων Υγείας- Κέντρων Ψυχικής Υγείας - εκτός Χημικών, Βιολόγων, Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ως εξής:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου