Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

Διατάξεις για την κινητικότητα του Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ


ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο Άρθρο 54 συμπεριέλαβε τις Διατάξεις για την κινητικότητα του Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού Προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Οι Διατάξεις προβλέπουν:


• Την επαναφορά της διετούς προϋπηρεσίας στις μετατάξεις ή αποσπάσεις ή μεταθέσεις.
• Την δυνατότητα μετατάξεων ή μεταθέσεων με σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
• Την δυνατότητα μετατάξεων ή μεταθέσεων ή αποσπάσεων σε παραμεθόριες περιοχές χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με δεκαετή υποχρεωτική παραμονή στην παραμεθόρια περιοχή η οποία περιορίζεται στα πέντε (5) έτη για τους πολύτεκνους και στα τρία (3) έτη όταν η μετακίνηση γίνεται μεταξύ Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
• Την δυνατότητα μετατάξεων ή αποσπάσεων μεταξύ Νοσοκομείων για συνυπηρέτηση συζύγων χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
• Την δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγων ενστόλων με σειρά προτεραιότητας.
• Τις κατά προτεραιότητα μετατάξεις ή αποσπάσεις ή μεταθέσεις των πολυτέκνων.
• Την δυνατότητα αμοιβαίων μετατάξεων με γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου όταν πρόκειται για υπηρεσία εκτός Νοσοκομείου και με βεβαίωση της Διοίκησης προέλευσης για μετατάξεις μεταξύ Νοσοκομείων.
• Την δυνατότητα αποσπάσεων με γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Οι διατάξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                       ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου