Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Ισχύς ασφαλιστικού δικαιώματος ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 31 Μαρτίου 2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η       Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ   Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν   Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ
                      ( Ο.Π.Α.Δ.)    (Ν. Π. Δ. Δ.)
23/12/2013
Ηπείρου 38, Αθήνα, 10433
210-8809651-2

Δελτίο Τύπου
Ισχύς ασφαλιστικού δικαιώματος ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 31 Μαρτίου 2014

Ο ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) μετά το πέρας της
Απογραφής- Θεώρησης 2013 και τη βεβαίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος των
ασφαλισμένων που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική Απογραφή και Θεώρηση των βιβλιαρίων τους, ανακοινώνει την παράταση της ισχύος της θεώρησης έως και την 31η Μαρτίου 2014.
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι άμεσα και έμμεσα του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (εν ενεργεία,συνταξιούχοι
και έμμεσα μέλη αυτών) δε χρειάζεται να μεριμνήσουν από 01/01/2014 για τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους.
Τυχόν μη θεωρημένα βιβλιάρια, θα μπορούν να θεωρούνται έως και την 31η/03/2014, αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου