Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Ο Άδωνις στις Βρυξέλλες για τις ανισότητες στην Υγεία

Ο Άδωνις στις Βρυξέλλες για τις ανισότητες στην Υγεία
Από Βασίλη Βενιζέλο


Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας την ελληνική προεδρία της Ε.Ε., θα μετάσχει την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στην Τελική Διάσκεψη «Για την Αντιμετώπιση των Ανισοτήτων στην Υγεία: Οικοδομώντας την Συνοχή και Ενδυναμώνοντας την Υγεία για την Ανάπτυξη πέραν του 2014», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
Η διάσκεψη αποτελεί τον καρπό τριετούς Κοινού Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στο χώρο της υγείας, που
υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ. Η Κοινή Δράση βασίστηκε στο ανακοινωθέν της ΕΕ με τίτλο «Αλληλεγγύη στην Υγεία», το οποίο υποστηρίχθηκε από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικά Συμπεράσματα Συμβουλίου. Καταρτίστηκε με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των Κρατών Μελών, για την ανταλλαγή πληροφοριών, δράσεων και «καλών πρακτικών» ανά την Ευρώπη και τις Περιφέρειες, ώστε να αναπτυχθούν στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία. Η διάσκεψη θα επικεντρωθεί (α) στην εκτίμηση της προόδου στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας, εξετάζοντας παράλληλα τι είδους μέτρα θα πρέπει περαιτέρω να ληφθούν, (β) στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Δράσεως της Ισότητας και της ενδεχόμενης συνεισφοράς τους στο πεδίο εφαρμογής, και (γ) στη χρήση των διδαγμάτων από την Δράση της Ισότητας και των δραστηριοτήτων άλλων Κρατών Μελών προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας στο μέλλον.

 http://www.ygeia360.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου