Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για θέματα αδειών)

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας, την χορήγηση των αναρρωτικών αδειών, την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, την γονική άδεια ανατροφής τέκνων, την άδεια εξετάσεων και την θέση σε Αργία Δημοσίων Υπαλλήλων σύμφωνα με το Ν.4210/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου